Merkezimiz, hem çok geniş bir coğrafyaya yayılan ve hem de bütün beşeri bilimleri içine alan bir araştırma misyonuna sahiptir. Böylece bu alanda ülkemizde eksikliği hissedilen bilgi birikimini sağlamak, yaymak gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş bulunmaktadır. Alanla ilgili yapılan çalışmalar ülkemizde ilktir ve bu da üniversitemize haklı bir gurur vermektedir. Ayrıca bu çalışmaların hedef kitlesi sadece akademik çevreler değil, iş, turizm, kültür çevreleridir.

Merkezimizin çalışmaları, bölge ile ilgili tespit edilecek kısa, orta ve uzun vadeli politikaların bilimsel temellerini oluşturmaktadır. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla da bu konuda hak ettiği mevkiye ulaşmıştır.