Merkezimiz, Basra körfezinden Akdeniz’e, Süveyş ve Kızıldeniz’e kadar uzanan, İran, Hicaz, Yemen, Körfez Ülkeleri, İsrail, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır ile sınırlandırılan Orta Doğu’nun ve bu bölgelere mücavir coğrafyanın (Pakistan, Hindistan, Türkistan, Kafkasya, Kuzey-Orta ve Batı Afrika ile Akdeniz); tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyolojik yapı ve halk kültürü üzerinde ilmi araştırmalar yapmaktadır.

 

Araştırma Merkezimiz bu çerçevede bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak, bölgede ve gerekli hallerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, bu konuda yapılacak çalışmaları finanse etmek, yurt dışında ilgili birim ve uzmanlarla iş birliği yapmak, akademik davet ve görevlendirmeler yapmak, belli aralıklarla Milli ve Milletler arası kongreler ve gerektiğinde konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemektedir.

 

Merkezimiz yılda iki defa Orta Doğu Araştırmaları Dergisi adıyla hakemli dergi çıkarmaktadır.

2003 yılından itibaren yayın hayatına başlayan Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, ISSN 1303-9075 numara ile bugüne kadar 12 cilt (24 sayı) basılı halde kesintisiz olarak yayımlanmıştır. Ayrıca Merkezimiz tarafından 2004 yılından beri 21 adet müstakil kitap, 7 adet uluslararası Seminer Bildiri Kitabı yayımlanmıştır.