Suudi Arabistan – Riyad’da Daret?’l – Melik Abd?laziz taraf?ndan 5 – 8 May?s 2008 tarihleri aras?nda d?zenlenen Uluslararas? Kral Faysal Sempozyumu’na Merkez M?d?r? Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK bir tebli? ile kat?lm?? olup, bu sempozyumun tebli?leri 3 cilt halinde yay?nlanm??t?r.