The Turks and Palestinians: 1000 Years Relations Konferans?

?srail Hebrew ?niversitesi taraf?ndan d?zenlenen The Turks and Palestinians: 1000 Years Relations Konferans?, 21 – 25 Haziran 2004 Kud?s – ?srail.

Bu konferansa Merkez M?d?r? Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK, Tarih ?ubesi Ba?kan? Prof. Dr. M. Be?ir A?AN ve Tarih B?l?m? Ar?. G?revlisi I??l I??k BOSTANCI birer tebli? ile kat?lm??lard?r.