?am ?niversitesi Stratejik Ara?t?rmalar Merkezinde yap?lan Yuvarlak Masa Toplant?s?, ?am, 7 – 10 ?ubat 2004.

Bu toplant?ya Merkez M?d?r? Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK ile Co?rafya ?ubesi M?d?r? Prof. Dr. Sadettin TONBUL ve Dil ve Edebiyat ?ubesi M?d?r? Prof. Dr. Sabahattin K???K davet edilmi?lerdir. Ad? ge?en ??retim ?yeleri bu toplant?ya kat?larak, ?niversitemizi ve ?lkemizi temsil etmi?lerdir.