M.?. 300. Y?zy?ldan ?slam Fetihlerine Kadar Bilad-? ?am Sempozyumu

Halep ?niversitesi taraf?ndan d?zenlenen M.?. 300. Y?zy?ldan ?slam Fetihlerine Kadar Bilad-? ?am Sempozyumu, Halep – Suriye, 22 – 24 Kas?m 2004 tarihleri aras?nda ger?ekle?mi?tir.

Bu sempozyuma Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK, Prof. Dr. M. Be?ir A?AN, Yrd. Do?. Dr. Sezgin G??L?AY ve Ar?. G?r. I??l I??k BOSTANCI birer tebli? ile kat?lm??lard?r.