Hz. Peygamber ve D?rt Halife D?neminde Bilad-? ?am Sepozyumu

Halep ?niversitesi taraf?ndan d?zenlenen Hz. Peygamber ve D?rt Halife D?neminde Bilad-? ?am Sempozyumu, Halep – Suriye, 02 – 05 May?s 2006.

Bu sempozyuma Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK, Prof. Dr. M. Be?ir A?AN, Prof. Dr. Sabahattin K???K, Prof. Dr. Mahmut ATAY, Yrd. Do?. Dr. Sezgin G??L?AY, Okt. Dr. Mehmet ERDEM ve Ar?. G?r. Sevda ?ZER birer tebli? ile kat?lm??lard?r.