???nc? Uluslararas? Orta Do?u Semineri

(K?reselle?me S?recinde Orta Do?u’nun Yeri ve Gelece?i)

(2 – 4 Kas?m 2006)


Orta Do?u’nun bug?n? ve gelece?i ile ilgili konular?n g?r???l?p tart???ld??? seminerimiz, yabanc? ??retim ?yelerinin kat?l?m?yla uluslararas? d?zeyde yap?lm??t?r.

Bildiriler kitap halinde yay?nlanm??t?r.