Alt?nc? Uluslararas? Orta Do?u Semineri

(Sel?uklu ve Osmanl? ?daresinde Orta Do?u’nun Siyasi ve ?dari Vaziyeti)

(11 – 13 Ekim 2012)


Bu seminer 11 – 13 Ekim 2012 tarihleri aras?nda F?rat ?niversitesi’nde yap?lm?? olup, Suudi Arabistan, Tunus, M?s?r ve Yemen’den ve yurt i?inden bilim adamlar? kat?lm?? ve toplam 37 tebli? sunulmu? ve tart???lm??t?r.