?am ?niversitesi ile Bilimsel ??birli?i Protokol? ?mzalamak ?zere ?am Ziyareti

(9 – 14 ?ubat 2004)


Merkezimizin b?lge ?lke ve ?niversitelerinde yapt??? bilimsel faaliyetlerin olumlu bir sonucu olarak, ?am ?niversitesi ile ili?ki kurulmu? ve nihayet Rekt?r Prof. Dr. Feyzi B?NG?L, Merkez M?d?r? Prof. Dr. Mustafa ?ZT?RK ile Sosyal Bilimler Enstit?s? M?d?r? Prof. Dr. Orhan KILI?’tan olu?an heyet ile ?am ?niversitesi ziyaret edilmi? 11 ?ubat 2004 tarihinde iki ?niversite aras?nda Bilimsel ??birli?i Protokol? imzalanm??t?r.